nav-left cat-right
cat-right

Dzień Skupienia

Wspólnotowy dzień skupienia “Odnowy w Duchu Świętym” odbył się w sobotę 5 grudnia 2010 r w klasztorze na Goruszkach. Wspólnota na miejsce dotarła na godzinę 9:00 o tej właśnie godzinie Ks Adam opiekun wspólnoty przywitał wszystkich obecnych. Po  przywitaniu wspólnota rozpoczęła dzień skupienia od modlitwy brewiarzem. Po modlitwie Ks. Krzysztof Skowroński  Proboszcz parafii Świętego Andrzeja Boboli  wygłosił konferencje na temat Maryi Oblubienicy Ducha Świętego. Przedstawiała ona etapy życia Maryi i uczyła jak w poprzez Maryję odkrywać swoje życie duchowe. Po pierwszej części konferencji Księdza Krzysztofa nastąpił czas na cichą adoracje i medytacje Słowa Bożego. Po cichej adoracji nastąpiła druga część konferencji na temat życia Maryi. Ksiądz Proboszcz  nawiązywał cały czas do odkrywania w swojej codzienności  obecność  Maryi. Po konferencji nastąpił czas adoracji Najświętszego Sakramentu ,była także możliwość skorzystania z Sakramentu pojednania. O godzinie 12  odbyła się Msza Święta której przewodniczył Ksiądz Adam. Po Mszy Świętej był czas na obiad który przygotowali nam Franciszkanie. Jeszcze raz z głębokości serca dziękujemy Im za obecność  i otwartość serca. Pamiętamy w naszych modlitwach o Ich sercach i dobrych uczynkach. Po obiedzie odbył się czas na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia i był również czas na świadectwa z tego co doświadczyliśmy osobiście podczas  całego dnia. O godz 15  wspólnota rozjechała się do swoich domów. Dziękujemy Panu Bogu za piękny dar świętego czasu jaki został nam dany.

Chwała Panu

9:00-początek spotkania

9:15-modlitwa Brewiarzowa

9:30-pierwsza konferencja

10:15-cicha adoracja

10:45-druga konferencja

11:30-adoracja Najświętszego Sakramentu oraz czas spowiedzi

12:00-Eucharystia

13:00-obiad

14:30-Koronka do Bożego Miłosierdzia i czas na świadectwa

15:00-koniec