Konferencja o. R.Cantalamessa Jasna Góra...

O. Raniero Cantalamessa w pierwszej konferencji mówił o Pięćdziesiątnicy, którą nazwał doświadczeniem Bożej miłości. Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym tzn.         Miłością. Nawiązał do ST- tam 50 dni po ofiarowaniu baranka paschalnego Bóg zawarł z Izraelitami przymierze na Górze Synaj, zaś w NT 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego. Prawo które...