nav-left cat-right
cat-right

Charyzmat Wspólnoty

Chrystus głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał chorych i uwalniał opętanych. Tą samą misję powierzył Apostołom, a także każdemu z nas: “Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam” (J 20, 21). Apostołowie w imię Jezusa uzdrawiali i wyrzucali złe duchy, nie tylko oni zostali obdarzeni tą mocą. Jezus obiecał ją każdemu, kto w Niego uwierzy: “Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18)
Czy wierzysz, że i Ty możesz mocą Jezusa tego wszystkiego dokonywać?
Aby to było możliwe potrzebna jest jedynie wiara, jak mówi sam Jezus: “Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14,12)
Odnowa Charyzmatyczna jest wspólnotą, która pragnie otwierać się na działanie Ducha Świętego, który jest Dawcą charyzmatów. Słowo charyzmat pochodzi od greckiego słowa charis, które oznacza dosłownie dar darmo dany, lub łaskę, zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty są darami dostępnymi dla każdego chrześcijanina, nie tylko dla wybranych. Bóg obdarowując nie ma względu na osobę, daje każdemu tyle ile tylko zdoła przyjąć. Problem raczej tkwi w nas, czy ja chcę otrzymać dar uzdrawiania, dar języków? Myślimy, że jeśli jest ktoś taki kto uzdrawia i dokonuje cudów, to musi być to ktoś święty, a jednak św. Paweł pisząc o charyzmatach zwracał się do zwykłych, prostych chrześcijan, z których nie wszyscy byli święci.
Dziś ogromnym problemem są tragedie ludzkie, rozbite rodziny, rozwody, choroby, kataklizmy. Wobec tego wszystkiego Bóg uzbraja nas w charyzmaty. Dlaczego tak mało chrześcijan je posiada? Mała jest nasza otwartość na działanie Ducha Świętego i wiara, że Bóg przez nas słabych i grzesznych chce objawiać swoją moc.
Trzeba podkreślić, że Bóg udziela charyzmatów we wspólnocie i dla jej dobra i wzrostu. Ten, który został obdarowany, jest posłany aby tym konkretnym darem służyć innym ludziom.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym organizuje tzw. Seminaria Odnowy życia w Duchu Świętym, są to rekolekcje podczas których, otwieramy się na działanie Ducha Świętego, poznajemy siebie jako słabych i grzesznych, a także doświadczamy miłości i miłosierdzia Boga. Zwieńczeniem tego czasu jest modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, owych charyzmatów. ZAPRASZAMY CIĘ!!!

Wśród charyzmatów wyróżniamy:
Charyzmat wiary
Charyzmat miłości
Charyzmat nadziei
Charyzmat proroctwa
Charyzmat języków i ich tłumaczenia
Charyzmat uzdrawiania
Charyzmat czynienia cudów
Charyzmat służby
Charyzmat rozeznawania duchów
Charyzmat mądrości
Charyzmat poznania