nav-left cat-right
cat-right

Charyzmat rozeznawania duchów


Wiemy, że na drodze do osobistej świętości- zjednoczenia z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym napotykamy na wiele przeszkód. Wśród nich są nasze grzechy, słabości innych, ale największe niebezpieczeństwo czyha ze strony osobowego przeciwnika, o którym Jezus powiedział: Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Mt 10,28). Potrafi on dla zmylenia człowieka posługiwać się Słowem Bożym, przybierać postać anioła światłości, a więc kogoś, kto proponuje dobre wybory i rozwiązania, a nawet wprowadzić duszę w stan pocieszenia duchowego.

Charyzmat rozeznawania duchowego pomaga rozpoznać podstępy złego ducha, odróżniać je w sposób czytelny od poruszeń pochodzących od Ducha Świętego. Polega na umiejętności zrozumienia, czy dane dzieło, dane zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka, czy od złego ducha i czy dany plan jest zgodny z wolą Bożą, czy też nie.

Każdy z nas może ćwiczyć się w umiejętności rozeznawania duchów, robiąc codzienny rachunek sumienia i analizując myśli, poruszenia jakie pojawiały się w ciągu dnia w jego umyśle i sercu. Działanie duchów poznajemy po owocach:

OWOCE DOBREGO DUCHA: radość, wesele, usuwa wszelki smutek i lęk, pocieszenie, pokrzepienie, wlewa w serce nadzieję i pokój(por. Ga 5, 22-23, ĆD św. Ignacego z Loyoli)

OWOCE ZŁEGO DUCHA: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo,czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne, zły duch  podsuwa także pozorne racje, wątpliwości, wprowadza zniechęcenie, zamieszanie i zamęt do serca człowieka, niepokoi fałszywymi racjami, stawia przeszkody(por. Ga 5, 19-21 , ĆD św. Ignacego z Loyoli)

„Umiłowani nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga”(1J 4,1)

„Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1P 5,8-9)

Więcej o rozeznawaniu duchowym wg św. Ignacego na: http://www.jezuici.pl/wb//pages/modlitwa/rozeznanie-dobra-i-zla.php

Agnieszka