nav-left cat-right
cat-right

Charyzmat wiary

„Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest nasza wiara” (1J 5,4)

Charyzmat wiary dany nam przez Ducha Świętego ma nieocenioną wartość, gdyż dzięki niej możemy pokonać szatana.

Dla wielu katolików nawet praktykujących wiara nie oznacza przyjęcia z ufnością, tego co Bóg od człowieka wymaga, ale jest próbą nagięcia tych zasad i dostosowania do swojego sposobu życia, żeby mi było wygodnie. Dziś nie ma też chęci słuchania głoszących Słowo, a wiara rodzi się ze słuchania. Wszyscy sądzą, że wiedzą już aż nadto.

W grupach Odnowy charyzmatycznej żyję się wiarą. Chrystus staje się radością, a Jego przykazania drogowskazami, które prowadzą człowieka. Taka osoba powierza się zupełnie Bogu i Jego opatrzności i ufa, że cokolwiek by się nie stało jest z nią Bóg. Swoje problemy rozwiązuje z Bogiem, wierzy że On zatroszczy się o wszystko. To jednak nie zwalnia jej z obowiązku działania np. modlę się w intencji znalezienia pracy, ale sam też podejmuję działania: roznoszę CV, szukam itp.)

Ilu chrześcijan rzeczywiści żyje wiarą?

Dla wielu w centrum życia jest nie Bóg, ale właśnie „Ja”, które samo czyni plany, samo je realizuje, wykorzystując do tego wszystko wokoło, nawet Boga. Wszystko to staje się instrumentami do stworzenia własnej wizji szczęścia. Odnowa charyzmatyczna przypomina, że Ojciec w niebie troszczy się o ptaki w powietrzu i lilie na polu, więc tym bardziej o każdego z nas. Potrzebna jest tylko z naszej strony otwartość na Boże prowadzenie w naszym życiu.

Na podstawie S. Falvo Przebudzenie charyzmatów