nav-left cat-right
cat-right

Kapłani

ks. mgr Marcin Mańczak – opiekun wspólnoty od 2017 roku ->

ks. mgr Piotr Małecki- opiekun wspólnoty od 2015 do 2017

ks. mgr Gniewomir Kujawa- opiekun wspólnoty od lipca  2013 do 2015
pochodzi z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Poznaniu, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku

ks. mgr Jędrzej Jaworski- opiekun wspólnoty od w latach 2012- 2013

ks. mgr Adam Pieckenhagen – opiekun wspólnoty w latach 2010-2012

pochodzi z parafii pw. NMP Niep. Poczętej w Sierakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2010r. Od 25.8.2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu.

ks. mgr Dawid Szymański- opiekun wspólnoty w latach 2004-2010

urodzony w 1977 roku, święcenia kapłańskie 25.05.2002, w latach 2002-2004 wikariusz w parafii Ducha Św. w Śremie, mgr lic. teologii, od 2007 student

prawa kanonicznego KUL Lublin. Od 25.08.2010 roku odwołany z funkcji wikariusza tutejszej parafii i powołany na stanowisko wikariusza par. św. Marka

Ew.  oraz kapelana Szpitala Miejskiego Oddziału Zakaźnego w Poznaniu

ks. mgr Rafał Pleszewa-opiekun wspólnoty w latach 2003-2004

pochodzi z parafii Narodzenia Pańskiego w Poznaniu, wyświęcony na kapłana w 2002 roku.

ks. mgr Henryk Sawiński-2002-2003


•  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •